VCA, waarom is het tegenwoordig zo belangrijk?

Er is vandaag de dag behoorlijk wat te doen over een zogenaamde VCA opleiding. VCA staat voluit voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’. Dat er tegenwoordig zoveel om te doen is, is voornamelijk het gevolg van het feit dat werkgevers steeds op zoek zijn naar mogelijkheden om de veiligheid op de werkvloer zo optimaal mogelijk te kunnen garanderen. Dit is, zeker binnen bepaalde gevaarlijke sectoren zoals de bouw absoluut geen overbodige luxe. Door het volgen van één van de verschillende opleidingen zal je kunnen vaststellen dat het mogelijk wordt voor niet alleen werknemers, maar ook voor de werkgevers zelf om zich bewust te worden van de gevaren om zich heen. Lijkt dit jou ook wel wat en ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over VCA? Dat is mogelijk hier op deze pagina!

Wat maakt VCA precies zo belangrijk? 

Elk jaar opnieuw kan er worden vastgesteld dat er zich op de werkvloer heel wat ongevallen voordoen. Dat is een jammerlijke zaak. Het wordt echter nog meer jammer wanneer blijkt dat het merendeel van deze ongevallen eigenlijk zonder probleem voorkomen kunnen worden. Een bedrijfsongeval kan niet alleen ernstige lichamelijke letsels met zich meebrengen, daarnaast is elk ongeval dat zich op de werkvloer afspeelt ook nog eens financieel een gigantisch risico. Op het ogenblik dat je als medewerker of als leidinggevende in het bezit bent van een VCA diploma zal je kunnen vaststellen dat je, je perfect bewust bent van de relevante regelgeving op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Dit zorgt er in de praktijk voor dat jouw kennis mee kan helpen met het voorkomen van ongevallen op de werkvloer.

Op welke werkgebieden richt VCA zich precies?

In principe kan er worden gesteld dat certificering in de praktijk zeer relevant en belangrijk is voor alle werknemers die werkzaam zijn in risicovolle werkomgevingen. Het gaat hierbij dus niet alleen maar om de bouwsector. Wat bijvoorbeeld ook te denken van petrochemische bedrijven of bijvoorbeeld ondernemingen die actief zijn binnen de chemische industrie of de farmaceutische industrie? Ook voor ondernemingen die zich bezighouden met vrachtvervoer en / of met groenvoorziening geldt dat ze gebaat kunnen zijn met VCA certificering. Hoe dan ook, van zodra je actief bent in een werkomgeving waar je blootgesteld kan worden aan bepaalde risico’s is het altijd interessant om op z’n minst te overwegen om één van de verschillende VCA-cursussen te gaan volgen. 

Geldt er een wettelijke verplichting voor VCA of niet?

Tot slot stellen veel mensen zich nog de vraag of er zoiets bestaat als een wettelijke verplicht voor VCA of niet. Dat is niet het geval. Dit gezegd hebbende betekent dit niet dat het niet ongelofelijk belangrijk is om in in de praktijk over de gerelateerde kennis te beschikken. Alle regelgeving die wordt aangehaald tijdens het volgen van een cursus is namelijk rechtstreeks afkomstig uit de wetgeving. Dit betekent dat je tijdens het volgen van zo’n cursus dus altijd op de hoogte bent van de relevante wetten die zijn opgesteld met betrekking tot veiligheid op de werkvloer. Overigens kan er eveneens worden vastgesteld dat steeds meer werkgevers hun werknemers verplichten om in het bezit te zijn van een VCA diploma. Alleen op deze manier beschikt men immers over een tastbaar bewijs dat de potentiële medewerker in kwestie zich perfect bewust is van de relevante wetgeving en regels.